Risultati TJPW Grand Princess ’24

Torna il grande evento targato Tokyo Joshi Pro Wrestling, con alcuni match titolati molto importanti e una sfida intergender che è stata sulla bocca di tutti fin dal suo annuncio, quindi è tempo di andare. a vedere insieme i risultati:

 • Haru Kazashiro, Runa Okubo & Uta Takami sconfiggono Chika Nanase, Kira Summer & Shino Suzuki 
 • Ami Yumoto & Nao Kakuta sconfiggono HIMAWARI & Mahiro Kiryu 
 • Pom Harajuku & Raku sconfiggono Andreza Giant Panda & Kaya Toribami (w/ Haruna Neko) 
 • Juria Nagano & Moka Miyamoto sconfiggono Toga & Wakana Uehara 
 • Masha Slamovich socnfigge Rika Tatsumi 
 • Aja Kong & Max The Impaler sconfiggono Kyoraku Kyomei (Hyper Misao & Shoko Nakajima) 
 • Minoru Suzuki sconfigge Maki Itoh
 • Magical Sugar Rabbits (Mizuki & Yuka Sakazaki) sconfiggono Chris Brookes & Emi Sakura 
 • International Princess Title: Yuki Arai (c) sconfigge Yuki Kamifuku 
 • Princess Tag Team Title: Daisy Monkey (Arisu Endo & Suzume) sconfiggono Ryo Mizunami & Yuki Aino diventando le nuove campionesse
 • Princess Of Princess Title: Miu Watanabe sconfigge Miyu Yamashita diventando la nuova campionessa

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *