Risultati TJPW Max Heart Tournament 2024 Round 1 & 2

La TJPW ha dato il via al torneo Max Heart 4 al Club eX nello Shinagawa Prince Hotel. Il primo turno è iniziato con 8 team che si sono dati battaglia per guadagnarsi una chance ai Princess Tag Team Championship di Ryo Mizunami e Yuki Aino.

Andiamo a vedere insieme i risultati.

TJPW Max Heart Tournament 2024 Round 1

  • Hakuchumu (Miu Watanabe & Rika Tatsumi) & Yuki Aino sconfiggono Daisy Monkey (Arisu Endo & Suzume) & Shino Suzuki 
  • Futari Wa Princess Max Heart Tournament 2024 First Round: Wakana Uehara & Yuki Arai sconfiggono Haru Kazashiro & Kaya Toribami 
  • Futari Wa Princess Max Heart Tournament 2024 First Round: Pom Harajuku & Raku sconfiggono HIMAWARI & Nao Kakuta 
  • Futari Wa Princess Max Heart Tournament 2024 First Round: Juria Nagano & Moka Miyamoto sconfiggono Miyu Yamashita & Toga 
  • Futari Wa Princess Max Heart Tournament 2024 First Round: Kyoraku Kyomei (Hyper Misao & Shoko Nakajima) sconfiggono Toyo Mates (Mahiro Kiryu & Yuki Kamifuku) 

TJPW Max Heart Tournament 2024 Round 2

  • Toyo Mates (Mahiro Kiryu & Yuki Kamifuku) & Yuki Aino) sconfiggono Kaya Toribami, Miyu Yamashita & Toga
  • Moka Miyamoto sconfigge Haru Kazashiro & HIMAWARI 
  • Futari Wa Princess Max Heart Tournament Second Round: Daisy Monkey (Arisu Endo & Suzume) sconfiggono Pom Harajuku & Raku 
  • Futari Wa Princess Max Heart Tournament Second Round: Wakana Uehara & Yuki Arai sconfiggono Mizuki & Shino Suzuki 
  • Futari Wa Princess Max Heart Tournament Second Round: Hakuchumu (Miu Watanabe & Rika Tatsumi) sconfiggono Kyoraku Kyomei (Hyper Misao & Shoko Nakajima)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *